Leendő elsős tanítók

16936003_1858209964392306_613412087_o

 

.

 

 

 

 

 

 

„Van – e nagyobb öröm, mint egy kicsiny gyermek?
Mint mikor rügy nyílik, s zöldülnek a kertek,
tavasz tündére ő, jövőnek záloga,
lelkünk vidítója, a legnagyobb csoda!”

Batizi – Pócsi Györgyné vagyok, két fiammal és férjemmel élek Mátészalkán.

Gyerekkorom óta tanító néninek készültem, ezért iskoláimat Nyíregyházán a Zrínyi Ilona Gimnáziumban és a Főiskola tanító szakán végeztem.
Ötödik éve vagyok az iskola tantestületének tagja. Hiszem, Istennek célja volt azzal, hogy ebbe az intézménybe vezérelte utamat. A matematika, testnevelés, ének – zene és a technika tantárgyakat tanítom.
Leendő elsős tanító néniként törekszem a gyerekek alapos megismerésére. Tanóráimon feladatomnak tartom, hogy legyek a gyermekek vezetője és segítőtársa. Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy biztos alapokat kapjanak a további tanuláshoz, használható ismereteket a további életükhöz és tegyük mindezt jó kedvvel, játékosan. A gyermekek sikere az én sikerem is.
A tanítás sok-sok türelem, szeretet, hit és megértés. Néha nagyon nehéz, de csak együtt érhetünk el eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman – gyermek, szülő, tanító – összefogunk. Ebben a munkában számítok a kedves szülők együttműködésére. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és iskola közötti átmenet, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek, és minél jobban érezzék magukat az iskolában.
Vallom: a gyermekek tanítása a legfontosabb, és egyben legszebb dolog a világon.
Szeretettel várom a leendő elsősöket!

 

16935838_1858209704392332_793883263_o

 

 

 

Bartháné Pető Mónika vagyok.

2000-ben szereztem tanítói diplomát Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán. Több éves gyakorlat után 2007-ben a Kálvin János Református Általános Iskolában folytathattam pedagógiai munkámat, ahol jelenleg 4. osztályban tanítom a magyar nyelv és irodalmat, a környezetismeretet és a rajzot.
A gyermekek szeretetére és tiszteletére épülő pedagógiai munkám során arra törekszem, hogy barátságos légkörben, pozitív szemlélettel fejlesszem tanítványaim személyiségét és egyéni képességeit. Fontosnak tartom, hogy az iskolába érkező gyermekek sikerélményhez jussanak, szem előtt tartva azt, hogy legfontosabb tevékenységük még a játék. A szülőkkel együttműködve igyekszem segíteni az iskolába belépő gyermekek zökkenőmentes beilleszkedését.
Leendő első osztályos tanítóként is szeretném, hogy tanítványaim barátságos légkörben, szellemileg és lelkileg gyarapodva, boldog gyermekkort élhessenek meg.

 

 

Czombáné Ági

 

 

 

Czomba Zoltánné vagyok,

Nagydoboson élek a családommal.Óvónői, majd tanítói diplomám megszerzése óta tanítóként dolgozom. Több éves gyakorlat után 2007 óta a Kálvin János Református Általános Iskola pedagógusaként folytathatom munkámat.

Jelenleg magyar nyelv és irodalmat, környezetismeretet, rajzot és technikát tanítok a negyedikes gyerekeknek.  Szeretetteljes légkörben, mindvégig következetesen próbálom elvezetni a kicsinyeket a tudás birtokába, emellett lelki gazdagságot is nyújtani számukra.

Hiszem azt, hogy mindenki Isten egyedi alkotása, s mindenki jó valamiben. Ennek a csodának a felfedezéséhez kapok mindennap új lehetőséget a munkám során, s ehhez nyújt segítséget életem egyik meghatározó igéje: „… csak ami igaz, csak ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, csak ami erény és dicséretre méltó, azokról gondolkodjatok.” (Fil 4,8)

Tanító párommal immár 8 éve neveljük és tanítjuk együtt a ránk bízottakat. Mindig szem előtt tartjuk, hogy biztos ismeretanyagot kapjanak további tanulmányaikhoz, s jellemük pozitív irányba formálódjon.

Nagy várakozással tekintek a jövőre, szeretettel várom a leendő 1. osztályosokat!

16930901_1858210244392278_1966346999_o

 

 

 

Patakiné Nagy Marianna vagyok.

Mátészalkán élek férjemmel és 11 éves fiammal. Diplomámat Debrecenben a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán szereztem. 2003 óta vagyok tagja a Kálvin János Református Általános Iskola nevelőtestületének. A matematika, ének-zene, testnevelés tantárgyakat tanítom a rám bízott gyermekeknek.

Immár harmadik éve, hogy intézményünkben az irányításommal, bevezetésre került a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota elnevezésű program, melynek célja, hogy a sakk sajátos eszközrendszerének használatával és a szabályrendszerének elsajátításával fejlessze a részképességeket, a logikus gondolkodást, a kreativitást, az emlékezetet, a türelmet, a toleranciát, az együttműködő képességet. Eredményességét megtapasztalva, oktató munkám fontos részévé vált, tanítási óráimon rendszeresen alkalmazom a program módszereit.

Örömmel tölt el, hogy általa tanítványaim sikeresen vesznek részt a tanulás folyamatában. Jelenleg az első és negyedik osztályosoknak segítek eligazodni a Sakkpalota világában. Célom, az iskolába lépő gyermekek beilleszkedésének segítése, a biztonság, a bizalom és a tanulási kedv kialakítása, a tanulói kudarcok elkerülése.