Könyvtár fejlesztés

15 | 10 | 30
Kálvin János Református Általános Iskola

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TIOP 123

A mátészalkai Kálvin János Református Általános Iskola az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése- „Tudásdepó-Expressz”” pályázati konstrukció keretében 5.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek köszönhetően könyvtárszoba került kialakításra az intézmény Mátészalka, Nagykárolyi utca 5. szám alatti székhelyén.

Az iskolai könyvtár alapfunkciója a középiskolai továbbtanulásra való felkészítés, az iskolai oktató-nevelő munka segítése, a tanulók és a pedagógusok önképzésének, valamint a szabadidő kulturált eltöltésének elősegítése, mellékfunkciója a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítése. A projekt eredményeként a könyvtár információs központtá vált az iskola életében.
A projekt során megvalósult a könyvtár infrastrukturális fejlesztése, felújítása, az olvasói tér bővítése, illetve olyan eszközökkel és alkalmazásokkal való felszerelése, amely ösztönzi a tanulókat a gyakoribb könyvtárlátogatásra, a könyvek és a könyvtár által kínált egyéb lehetőségek használatára, tudásuk fejlesztésére.
A projekt eredményeként megfelelő nagyságú, csoportos foglalkozások megtartására is alkalmas, korszerű 42 m2-es olvasói tér került kialakításra. A felújítási munkálatok 1 375 000 Ft-ból valósult meg. A korszerűsítés során belső szakipari munkákra és világítás korszerűsítésére került sor. A könyvtárszoba kialakítása az iskola 1. emeletén, két meglévő, korábban raktárhelyiségként funkcionáló terem egybenyitásával valósult meg. Az átalakítás során falbontásra, belső ajtó és burkolat bontásokra került sor. A könyvtárban linóleum burkolat készült.
Az intézmény a könyvtárhasználathoz, könyvtári szolgáltatás nyújtásához és a nyilvántartáshoz szükséges eszközöket (nagyteljesítményű fénymásoló, 3 db számítógép és monitor, 1 db laptop, szünetmentes tápegység, interaktív tábla, vonalkód olvasó berendezés) és programokat szerzett be 3 415 544 Ft értékben, amelyek a szolgáltatás minőségét és feltételeit javítják és jelentősen támogatják az oktatói munkát.
A nyilvántartó rendszer segítségével az állomány kezelése és a keresés jelentősen egyszerűsödött, pontosabb és korszerűbb lett.
A beszerzett képernyőolvasó szoftver hozzájárul a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növeléséhez, a látássérült emberek számára a számítógépen történő munkavégzés nélkülözhetetlen kelléke. A program alkalmas a monitoron megjelenő szöveg kinagyítására és felolvasására is.
A projekt hosszú távú célja a könyvtárak oktató-nevelő szerepe által a formális, nem formális és informális tanulás segítése, a versenyképes tudás megszerzésének támogatása, a munkaerőpiac kínálati oldalának pozitív irányú alakítása, ezáltal gazdaság versenyképességének hosszú távú erősítése.

 

sajtokozlemeny_2020_ESZA_Kálvin TIOP123